Tsjerkepaad


Deze zomer, 2 juli tot en met 10 september, zijn de drie kerken en de toren van Eagum van 13.30 tot 17.00 uur weer open voor publiek. De vrijwilligers zullen de bezoekers tijdens Tsjerkepaad weer welkom heten. In Eagum is de toren te bezichtigen. In Reduzum en Idaerd is een powerpointpresentatie van beeldend kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert. Hij heeft o.a. de beelden van Johan Cruijff en kaatser Hotze Schuil gemaakt. In Friens zijn de rouwborden een bezienswaardigheid op zich.


Oargelpaad 2022

Nieuws uit de kerk


Tsjerkepaad.
Van zaterdag 2 juli tot en met zaterdag 10 september op zaterdag middag, van 13.30 tot 17.00 uur, zijn de kerken van Friens, Idaerd en Reduzum open voor bezichtiging. In Idaerd en Reduzum is bovendien werk te zien van beeldend kunstenaar Hans Jouta. Jouta is onder andere de maker van de beelden van oud topkaatser Hotse Schuil en Johan Cruijff. Via een PowerPoint productie is te zien hoe de kunstenaar zijn beelden van begin tot einde opbouwt.


Orgelpaad
Onze monumentale orgels hebben grote aantrekkingskracht op orgelspelers die uit het hele land komen om hier te spelen. De stichting Organum Frisicum heeft in samenwerking met de kerkrentmeesters een speelrooster opgesteld. De organisten mogen op de volgende zaterdagen een half uur spelen.

Reduzum, Vincentiuskerk
16 juli 13:30 – 14:00 E.M. Koopman-Kuiipers
30 juli 14:30 – 15:00 L.M. Davids
03 september 14:30 – 15:00 H. Trommel

Idaerd, Gertrudiskerk
16 juli 15:30 – 16:00 R. Elling
20 augustus 14:30 – 15:00 R.A. Westra
03 september 15:30 – 16:00 F. Binnema

Friens
20 augustus 13:30 – 14:00 L. de Boer