Kaatsen

Keatsferiening Jan Reitsma
Secretariaat: 
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook


Algemeen
Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum bestaat al 100 jaar; in 2004 hebben wij dit jubileum gevierd.  Met zo’n 200 leden en donateurs is de kaatsvereniging een gezonde vereniging. Er worden veel kaatsevenementen in één kaatsseizoen (dat loopt van 30 april tot half september) georganiseerd. Dit kan alleen goed gedaan worden met behulp van vele leden en vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten de sponsors!
Partijen
Tenminste driemaal per seizoen wordt er een Ledenpartij georganiseerd, daarnaast als afsluiting eind augustus de jaarlijkse Dorpspartij. Iedereen mag hieraan meedoen en levert een prijsje in, de feestelijke prijsuitreiking is na afloop in het café. Verder probeert de vereniging elk jaar voor de senioren een speciale partij te organiseren, zoals bijvoorbeeld het Stratenkaatsen en het Nachtkaatsen.
Jeugd
Voor de jeugd in Reduzum wordt er ook het één en ander georganiseerd, dit wordt voornamelijk geleid door de Jeugdkommissie van K.F. Jan Reitsma. Elk jaar is er in eigen dorp een Jeugdpartij en een Pupillenavond, verder worden er trainingen gegeven en in kompetitieverband gekaatst.
KNKB
Naast bovengenoemde evenementen is er elk jaar de Merkepartij, dit is een KNKB 1e klas Heren vrije formatie partij, die elk jaar gehouden wordt op de zondag tijdens de merke in Reduzum. Ook worden er elk jaar door de kaatsvereniging twee KNKB Jeugdpartijen georganiseerd.
Kransen
Bij elke kaatspartij horen onlosmakelijk prijzen. De prijs waar het om gaat, de 1e prijs is niet alleen de prijs (meestal in de vorm van eretekens of “luxe artikelen”) of de eer belangrijk maar juist hét ereteken bij uitstek “DE KRANS”. Bij elke kaatspartij van K.F. Jan Reitsma is er een krans voor alle 1e prijswinnaars!

Bestuur

Sjoerd HofsteeFoarsitter
Willem FopmaTechnyske saken
Esther ElzingaSkriuwster
Andreas MoosJeugdsaken
Klaas Hylkemamateriaalsaken
Jeugdbestjoer
Annie van DijkFoarsitter
Janneke Tijssensekretaris
Andreas Mooshaadbestjoer
André Zijlstraenthûsjastmakker
Margreet Vrieswijknoch enthûsiaster
In baltsje op fanôf it Keatsfjild

Keatskammeraat