Kaatsnieuws

Kaatsvereniging Jan Reitsma
Secretariaat: Klasine Huistra
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook
 


Efkes in baltsje op fanôf it keatsfjild:

Het is winter én coronatijd. Desalniettemin gaan de voorbereidingen op het nieuwe kaatsseizoen natuurlijk door..

  • Wist je dat onze vereniging onlangs ruim € 1.000 ophaalde met de Rabo Clubsupport actie? Het is echt waar!
    Rabobank wordt bedankt, maar vooral jullie allemaal die op ons stemden! We hebben ook al een bestemming voor dit geld: Om onze jeugd nog beter te kunnen laten trainen gaan we dit geld investeren in nieuw trainingsmateriaal, met name veel kaatsballen.

  • Op de onlangs gehouden (digitale) ALV zijn de prijswinnaars van het senioren competitiekaatsen bekend gemaakt.
    Dames:                                                    Heren:        

1ste Anne Baukje Zijlstra                          1ste Siebe Piet Fennema
2de Nora Zijlstra                                       2de Stefan v.d. Ley
3de Margriet Wissman & Ylse Zijlstra         3de Melle Fopma

Gefeliciteerd!!! En volgend jaar maken we er weer een mooie, gezellige sportieve strijd van op de woensdagavond.
Met een mooie nazit bij de sportbar voor wie dat wil.
Laten we hopen dat er dan geen virus spelbreker is. Iedereen is komend voorjaar uiteraard van harte welkom op het sportveld!

  • Ben jij nog niet zo bedreven in het kaatsspel en lijkt het je ook leuk om uit te proberen?

Of kaats je al langer en sla je graag eens wat extra balletjes om aan je techniek te schaven?
Voor beide geldt: meld je komend voorjaar bij het trainingsuurtje onder leiding van Hans Brinksma op de woensdagavond vanaf 18.30.
Ook als je (nog) geen lid bent, nodigen we je uit om vooral eens langs te komen.
Meer informatie volgt komend voorjaar, als de seizoenstart dichterbij komt, maar houd het in de gaten en wees welkom!


Beste leden en vrienden van KV Jan Reitsma,

Een jaarvergadering organiseren waarbij we bij elkaar kunnen zijn en ‘real live’ kunnen overleggen, zat er afgelopen voorjaar niet in. Momenteel nog steeds niet. En waarschijnlijk de komende maanden niet.

Toch willen we graag een paar zaken met jullie bespreken.
Om die reden organiseren we op dinsdag 3 november vanaf 19.30 de Algemene Ledenvergadering 2021.

Dat doen we digitaal.
Iedereen die wil deelnemen kan een mailtje sturen of dit anderzijds bij het bestuur kenbaar maken.
Je krijgt dan tijdig een weblink doorgestuurd die je kunt aanklikken om zo de vergadering te volgen.

Het was en is een mooi, maar vooral ook vreemd kaatsseizoen en jaar 2020.
Desalniettemin is er veel te bespreken.
We hopen dan ook op veel deelname van jullie kant!


KV Jan Reitsma in Reduzum introduceert ‘Publiekskoning’ en livestream bij HK Heren
                                                                                                                  

Op zondag 16 augustus 2020 strijkt het elitekorps van de kaatssport neer op het sportterrein in Reduzum. Ondanks de geldende corona-richtlijnen zet de kaatsvereniging het beste beentje voor om de kaatssport een boost te geven. Zo zal vanaf de halve finale de wedstrijd via een livestream te volgen zijn én worden de kaatsers extra uitgedaagd om de prijs van ‘Publiekskoning’ te veroveren.

Het actieve kaatsen werd door menig liefhebber dit voorjaar node gemist. Gelukkig is er inmiddels weer meer mogelijk op de Friese kaatsvelden en zetten diverse kaatsverenigingen hun beste beentje voor om jeugd en senioren weer te laten kaatsen. Zo ook Kv Jan Reitsma die de HK Heren op 16-8-2020 voor het eerst op haar sportterrein verwelkomt.

Wie wordt Publiekskoning in Reduzum?!
De vereniging daagt daarbij ook graag de kaatsers uit om hun beste beentje voor te zetten. Dit gebeurt door een heuse prijs voor ‘publiekskoning’ in het leven te roepen.
Deze prijs, bestaande uit een geldbedrag én de eeuwige eer(!), gaat naar de kaatser die deze dag het publiek het meest en best vermaakt. Dat kan, mag en moet door de kaatskwaliteiten te etaleren, maar zeker ook door het publiek te entertainen. Aan de kaatsers daarom de oproep: laat je enthousiasme, humor en creativiteit horen en zien aan het publiek!


Livestream
Op initiatief van Frederik van Dijk van Sjen-Hearre.frl worden de halve finale en finale volledig uitgezonden via een livestream. Iedere belangstellende die niet naar Reduzum kan afreizen of niet meer bij de 250 max. aan toeschouwers past, kan zo de belangrijkste potjes van de dag thuis van achter het scherm volgen.
Wie klikt op https://sjen-hearre.frl/live kan tegen louter administratiekosten de livestream volgen vanaf +/- 15.00 op 16 augustus 2020.

Corona-maatregelen
Vanzelfsprekend wordt deze kaatswedstrijd georganiseerd met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen. Dat betekent ook een maximum van 250 personen als toeschouwer. De entree voor die toeschouwers is echter gratis!

Dit alles kan niet zonder geweldige sponsors.
De broers Sjoerd en Wilco de Boer waren meteen enthousiast om deze kans te omarmen. Met hun bedrijven MontageMarkt Grou (Sjoerd, www.montagemarkt.nl) en Agriland Assurantieadvies (Wilco, www.agrilandassurantieadvies.nl) maken de broers De Boer dit sportieve festijn samen met de kaatsvereniging mogelijk. Een boppeslach voor de kaatssport en voor kv Jan Reitsma!


KVJan Reitsma en Gebr.De Boer halen Hoofdklasse Heren kaatsen op 16 augustus naar Reduzum!

Kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum vult het gat op de kaatskalender voor de Heren Hoofdklasse op 16 augustus 2020. Het ontvangen van het elitekorps van de kaatssport is voor zover bekend een primeur voor de kleine,maar enthousiaste,116-jarige vereniging. MontageMarkt Grou (Sjoerd de Boer)en Agriland Assurantieadvies(Wilco de Boer) maken dit gebeuren financieel mogelijk.Covid 19 zorgde voor een grote scheuring in de toch al verkorte kaatskalender van 2020. Veel verenigingen gaven hun wedstrijden, vooral hoofdklassewedstrijden, terug. KV Jan Reitsma ziet dit juist als een kans om dit jaar ook eens de Heren Hoofdklasse, het elitekorps van de kaatssport,naar Reduzum te halen. Op 16 augustus 2020 is het zover. 10 partuur in Vrije Formatie staan dan op de lijst.Dat nadat vorig jaar, tijdens het 115-jarige jubileum, de Hoofdklasse Dames kaatsters al langs kwamen.Vanzelfsprekend wordt deze wedstrijd georganiseerd met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen. Dat betekent ook een maximum van 250 personen als toeschouwer. De entree voor die toeschouwers is echterwel volledig gratis!Dit alles kan niet zonder geweldige sponsors.De broers Sjoerd en Wilco de Boer waren meteen enthousiast om deze kans te omarmen. Met hun bedrijven MontageMarkt Grou(Sjoerd, www.montagemarkt.nl)en Agriland Assurantieadvies(Wilco, www.agrilandassurantieadvies.nl)maken de broers De Boer dit sportieve festijn samen met de kaatsvereniging mogelijk.
Een boppeslach!


Nijs fanút it jeugdbestjoer fan K. V. Jan Reitsma

Nei lang wachtsjen binne we nei de maaiefekânsje wer los gien mei de keatstreningen foar de jeugd. En nei it pinksterwykein ek mei oefenpotsjes op de tiisdei. De maatregelen omtrint de corona hjirbij folgjend. De coronacoördinator sjocht der op ta dat alles goed ferrint. It is wol wat oars as oars. De âlders kinne bygelyks net op it fjild bliuwe om te sjen bij de treningen of de oefenpotsjes.

De bêrn binne entûsjast tidens de treningen en de ûnderlinge wedstrydsjes. En ek de trainers stean der eltse wike wer klear foar. Der binne in oantal âldere jeugdleden dy’t mei in pear seniorenleden de trainingen fersoargje. Hjir binne we as bestjoer tige wiis mei.

We hoopje dat we nei de simmerfekânsje nog efkes troch gean kinne sadat der dit jier dochs noch wat mear keatst wurde kin. De Kaphûskompetysje soene we graach nei de grutte fekânsje spylje wolle. De offisjele wedstriiden fanút de KNKB binne oant 1 septimber skrast. Sa binne der gjin ôfdielingswedstriden en federaasjewedstriiden foar de jeugd.

We wachtsje de berjochtjouwing fan de KNKB ôf, oft der op ferieningsnivo noch wol wat moochlik is dizze simmer.

Oant safier!


Sinds een paar weken heeft het Coronavirus ons  (dagelijkse) leven overhoop gegooid. Wat een paar maanden geleden nog vanzelfsprekend was is vandaag helaas niet meer zo.

Maar gelukkig heeft de overheid op 21 april, samen met het RIVM,  de goedkeuring gegeven dat kinderen tot 18 jaar weer samen mogen sporten in de buitenlucht/ sportveld.

Om een veilige situatie te kunnen creëren voor iedereen, zijn we vanuit KV Jan Reitsma op dit moment hard bezig met inventariseren wat we nodig hebben. als we weer met z’n allen beginnen te trainen. Wij willen ook iedereen de kans geven, dus ook niet-leden om mee te trainen.

In de bijlage vinden jullie nog een deel van het protocol, dat de NOC-NSF in opdracht van de overheid heeft samengesteld. Lees dit als sporter, ouder en/ of verzorger goed door en volg de aanwijzingen zoals beschreven is. Het hele protocol vinden jullie onder de volgende link:

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf

Om alles goed te kunnen voorbereiden, is het wenselijk om aan te geven of jullie WEL willen of NIET willentrainen.

Trainingsmomenten zijn:

Beginners (vanaf  6 jaar)                                                                           Maandag   18:45-19:15 uur        

Welpen (geboortejaar 2010 – 2011)                                                       Maandag   18:30-19:30 uur

Pupillen (geboortejaar 2008 – 2009)                                                       Maandag   18:30-19:30 uur

Schooljongens/ Schoolmeisjes (geboortejaar 2006  – 2007)               Maandag   19:30-20:30 uur        

Jongens/meisjes (geboortejaar 2003 – 2005)                                        Maandag   19:30-20:30 uur

Geef dit a.u.b. uiterlijk vrijdag 1 mei via email aan ons door.

Op een later tijdstip horen jullie van ons , wanneer we met de trainingen beginnen.

Als er nog vragen zijn, dan horen we dit graag

We hebben er zin in, jullie ook?


Uitslagen

Jeugd
19 mei, KNKB schoolmeisjes
3e Marleen Haarsma

19 mei, KNKB pupillenjongens
2e in verliezersronde Thijs van Dijk

18 mei, Federatie Grou
Welpenjongens/pupillenjongens:
1e Thijs van Dijk
2e Jens Overzet

Schooljongens/jongens/meisjes:
2e Symen Miedema
1e prijs verliezersronde Nynke Boersma

De uitslagen van zondag 12 mei 2019, jeugd ledenpartij Reduzum/Wytgaard,
Beginners:
1e Bas vd Wey, Esmee Veenstra
2e Daam Noordebos, Janne Marij Jonker
3e Jeroen van Dijk, Suze Hijlkema
Alle andere kregen een medaille

Welpen:
1e Harmen Steff de Ruiter, Mare Roorda, Doutsen Postma
2e Rindert Douma, Jesse Moos
3e Teije Reidinga, Trynke Nijman, Harmen Roorda

Pupillen/schooljeugd:
1e Sjoerd Mulder, Thijs van Dijk
2e Niels vd Wey, Werner Bosman
3e Hilde Mulder, Lars Tijssen, Nadine Koopmans

Hierbij de uitslagen van federatie in Reduzum van 11-5-2019:
Welpen:
2e Rindert Douma

Pupillen:
1e Thijs van Dijk, Tyme Mulder
2e Jens Overzet

Schooljeugd:
2e Marleen Haarsma

Jongens/ meisjes:
1e Melle Fopma, Jitze Miedema

2e Jehannes Gerben Brinksma, Anne Baukje Zijlstra

De priiswinners fan it Keningskeatsen 27 april
Beginners:
1e Jeroen van Dijk, Freark vd Wal
2e Sanne van Dijk, Djurre Kooistra

Welpen:
1e Trynke Nijman, Jelle de Vries
2e Janneke Nijman, Sale Jonker, Harmen Roorda

Pupillen:
1e Thijs van Dijk
2e Jesse Vrieswijk

Schooljeugd:
1e Symen Miedema
2e Marit Bleeker

Senioren
12 mei KNKB Jongens in Holwerd
1e Jehannes Gerben Brinksma

12 mei, KNKB Dames eerste klasse in Winsum
2e Klasine Huistra

10 mei, KNKB Dames Hoofdklasse d.e.l. in Stiens
1e Klasine Huistra

5 mei KNKB Jongens in Damwoude
2e verliezersronde Melle Fopma

De priiswinners fan it senioren Keningskeatsen 27 april:
Dames
1e Nynke Boersma & Janet Bokma
2e Janna Bokma & Nora Zijlstra

Heren A – individueel klassemint
1e Alfred Postma
2e Johannes G. Brinksma
3e Sjoerd Hofstee

Heren B
1e Mark v Dijk, Simon Sjouke Zijlstra & Arie Broekstra
2e Sjoerd de Boer, Folkert Boersma & Jarig Jan Boersma
3e Richard van Dijk, Wiebe van Marrum & Jelle Roorda