Wijkagent

politie
Politie Noord Nederland
Postadres Oedsmawei 18, 9001 ZJ Grou
Telefoonnummer 0900-8844

Harry Schaafsma is wijkagent voor o.a. Idaerd, Eagum, Friens  – Harry.schaafsma@politie.nl
Nadja Pijper is wijkagent voor o.a. Reduzum  – nadja.pijper@politie.nl

U kunt via de mail of via telefoonnummer 0900-8844 contact opnemen met onze wijkagent.

Of in noodgevallen via het algemeen alarmnummer 112.

Heeft u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van uw woon-, werk- of leefomgeving? Geef dit door aan de gemeente.

Meldpunt Sociaal overlast en  woon-, werk-, leefomgeving

Dorpsbelang (06-51525180) een groep app onder de noemer Reduzum veilig.  Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden.

Bewaren